Olet täällä

Turvallisuus - Säkerhet - Safety

=>Paloturvallisuus

=>Brandsäkerhet

=>Fire Safety

Sähkökatkot

Varsinkin uusilla asuntoalueilla esiintyy normaalia enemmän sähkökatkoja. Syy voi olla rakentamisen määrä, mutta valitettavasti myös kyseessä on huono työn laatu. Kaapeleita voi olla väärissä paikoissa. Kytkennät voivat olla väärin. Siksi on ehdottoman tärkeää, että

 • Uusissa kodeissa jo koko taloissa ollaan aluksi ylivarovaisia sähköjen kanssa.
 • Koskaan ei kosketa yhtaikaa esimerkiksi lämpöpatteriin, tiskipöytään tai vesijohtoon SEKÄ pistorasiaan kytkettyyn sähkölaitteeseen samanaikaisesti.
 • Märkätiloissa ei kosketa sähköverkkoon kytkettyihin metallisiin sähkölaitteisiin oltaessa märin paljain jaloin tai sukkasiltaan.
 • Lasten ja toimintarajoitteisten turvallisuudesta huolehditaan.
 • Ilmenneet viat ilmoitetaan isännöitsijälle tai muulle vastaavalle heti.
 • Sähkökatkon ilmoittaminen sähköyhtiöille on yleensä tarpeetonta, sillä ne huomaavat ne heti.
 • Tietokoneetkin kannattaa suojata:
 • Kannettavien ja puhelimien akku pidetään tarpeeksi ladattuna.
 • Pöytäkoneelle hankitaan vara-akku eli UPS (100-200 euroa). Ks. oheinen suositus.
 • Vaaditaan taloyhtiötä asentamaan Internet-kaapelin nousulle UPS. Sitä ne eivät muka kustannussyistä tee, joten kotona on parasta olla 3G/4G -verkolla toimivia tietokoneita ja puhelimia. Ohjeet sähkökatkoihin löytyvät nimittäin tietokoneesta ja mistäs ne luet, jos talosta ei ole pääsyä Internettiin. Voit printata ohjeet sähkökatkon varalta paperille etukäteen!
 • Pidetään kynttilät, tulitikut ja taskulamppu saatavilla.

Ylläpidettävä pelastussuunnitelma kiinteistölle

Pelastussuunnitelma on keino selvittää kiinteistön käyttäjiä, omaisuutta ja ympäristöä uhkaavat vaarat ja riskitekijät. Se on pakollinen useimmille kiinteistöille. Katso kunkin kiinteistön kohdalta.

Talokeskuksen kiinteistöturvallisuuspalveluiden mukainen pelastussuunnitelma on yhteenveto rakennusten turvallisuusjärjestelyistä ja se sisältää toimintaohjeet tulipalojen ja muiden onnettumuuksien varalta.

Talokeskuksen pelastussuunnitelma on selkeä ja laadukas sekä helposti ylläpidettävä. Pelastussuunnitelman lisäksi asiakas saa turvallisuuskartoitusraportin ja kohdekohtaiset turvapiirustukset.

Kiinteistön pelastussuunnitelman ylläpito

Pelastussuunnitelma on pidettävä ajan tasalla ja siitä on tiedotettava tarvittavalla tavalla asianomaisen rakennuksen tai muun kohteen asukkaille ja työntekijöille sekä muille, joiden on osallistuttava toimeenpanoon.

Talokeskuksen pelastussuunnitelma on helppo päivittää sekä ylläpitää. Käytämme pelastussuunnitelmien tekemisessä ja ylläpidossa Talokeskuksen Tampuuri-kiinteistötietojärjestelmää

Talokeskuksen pelastusuunnitelman päivitettävyys ja ylläpidettävyys tarjoaa kustannustehokkaan ratkaisun etenkin useiden kiinteistöjen pelastussuunnitelmien ylläpitoon. Lue lisää kiinteistöturvallisuusratkaisuistamme.

Pelastussuunnitelma on pakollinen

Pelastussuunnitelma on laadittava mm. asuinrakennuksiin, joissa on vähintään kolme asuinhuoneistoa (velvoite ei koske omakotitaloja eikä paritaloja) sekä työpaikkatiloihin, joissa työntekijöiden ja samanaikaisesti paikalla olevien muiden ihmisten määrä on yleensä vähintään 50.

Laatimisesta vastaa rakennuksen tai kohteen haltija. Jos rakennuksessa toimii useita toiminnanharjoittajia, rakennuksen haltijan tulee laatia pelastussuunnitelma yhteistyössä toiminnanharjoittajien kanssa.

Toimivuus testataan todellisessa onnettomuustilanteessa

Pelastussuunnitelman voi toteuttaa lain edellyttämien velvoitteiden mukaisesti käyttämällä mallipohjia. Vaikka pelastusliittojen ja -laitosten laatimat mallit pelastussuunnitelmista ovatkin vain ohjeita, on niillä vahva asema ja monet suunnitelmat tehdään suunnitelmapohjien perusteella. Tässä menettelyssä on kuitenkin vaarana, että yleiset toimintaohjeluonnokset otetaan sellaisenaan käyttöön rakennuksiin, joihin ne eivät välttämättä sovi.

Pelastussuunnittelua pitäisikin tehdä aidossa yhteistyössä juuri kyseistä kiinteistöä ajatellen ja että järjestelyt oleellisen turvallisuustiedon välittämiseksi asukkaille on olemassa.

Talokeskuksen selkeisiin ja laadukkaisiin pelastussuunnitelmiin kuuluu aina kohdekohtainen turvallisuusraportti sekä turvapiirrustukset. Pelastussuunnitelmamme laatii aina pelastussuunnittelun ammattilainen. Lisäksi Talokeskuksen pelastussuunnitelmia on helppo päivittää ja ylläpitää.

Theme by Danetsoft and Danang Probo Sayekti inspired by Maksimer